1/21

בית במי-עמי 

1/19

בית בהיוגב

1/21

בית בחרוצים

1/13

בית בגליל - שיפוץ

1/10

בית בתמרת - שיפוץ

1/19

בית בהיוגב 01

1/11

בית בהיוגב 02

1/10

בית בכרכור - שיפוץ

1/7

בית בנחשונים

1/2

בית באלונים 01

1/2

בית באלונים 02

1/2

בית באלונים 03

1/1

בית בגליל התחתון